Bilder fra innspillingen av Cox-hørespill februar 1956

Kilde: Digitalt museum, delt i samsvar med gjeldende lisens