Kilder

NRK har publisert lister over de hørespillene de har produsert gjennom tidene. Fra 2016 har de også gradvis publisert digitaliserte hørespill, og i samarbeid med nasjonalbiblioteket har etter hvert både NRKs interne arkiv (studiorapportene/programrapportene/daglige rapporter over hvilke program som ble sendt når, hva som ble annonsert før og etter programmene) og programbladet Hallo Hallo blitt digitalisert og tilgjengeliggjort gjennom nasjonalbibliotekets hjemmesider.

Krimarkivet:
Lokal PDF-versjon
Kilde: NRK
Krimarkivet B-versjon
P2-arkivet:
Lokal PDF-versjon
Kilde: NRK
Kilde: Hifi-sentralen
Barneteatret:
Lokal PDF-versjon
Kilde: NRK
Kilde: docplayer
Digitaliserte ressurser
NRKs publiserte hørespill. De fleste av tekstene/omtalene samt bildene som ligger ute under hvert enkelt hørespill er hentet herfra.
Studiorapporter/Programrapporter fra NRK-arkivet, digitalisert hos nasjonalbiblioteket
Radioprogram fra det digitaliserte avisarkivet (nasjonalbiblioteket)
En stor del av NRKs lydarkiv er tilgjengelig hos nasjonalbiblioteket (krever spesiell søknad og innlogging via feide)
Bøker:
Tilman Hartenstein (2001): Det usynlige teatret – Radioteatrets historie 1926-2001. ISBN: 9788271182755
Takk til:
Maja Wettmark fra NRK for tilgang til data fra NRKs databaser
NRKs publikumsservice for svar på mange henvendelser om forespørsel etter opplysninger
Per Joakim Olsrud for uvurderlig hjelp i kvalititetssikring av opplysninger