Om radioteatret

Radioteatret startet med de første sendingene i 1926. I starten ble alt direktesendt, og ingenting er bevart fra denne perioden. Ut over på 30-tallet begynte man å ta opp hørespillene på lakkplater slik at man kunne sende stykker i reprise, og mye av dette er bevart fordi platene ikke kunne gjenbrukes. En del av platene har nok gått tapt opp gjennom årene, men mye finnes fortsatt.

Kvaliteten på det som finnes på plate varierer nok mye, og jeg vil anta at kun de beste produksjonene er digitalisert. På slutten av 40-tallet begynte man å bruke magnetbånd, og da disse kunne gjenbrukes startet den grusomme skikken med å systematisk slette stykkene etter et par år. Derfor er det veldig mye av Radioteatrets produksjoner fra 40-, 50-, og 60-tallet som ikke finnes lenger.

De norske "normale" teatrene har i nyere tid begynt å dokumentere alle produksjoner med å ta opp lyd og video. Slik var det ikke før. Gamle teaterforestillinger finnes nesten bare på stillbilder og arkiverte teaterprogrammer og manus. Unntaksvis har Radioteatret samarbeidet med teatrene, særlig Nationaltheatret, med å kringkaste enkelte spesielle produksjoner ut til hele landet. De produksjonene dette gjelder er markert med kommentaren "Lydopptak fra teaterforestilling" på denne siden: https://radioteatret.lukketavdeling.no/horespill-etter-ar/ Noen få av disse er bevart.

En annen måte NRK har samarbeidet med teatrene på er at man i enkelte tilfeller har laget en hørespill-versjon av et teaterstykke, d.v.s. har tilpasset manus litt, men har brukt samme skuespillere som i scene-versjonen. Ett eksempel på denne typen samarbeid er "Natten er dagens mor" av Lars Norén.

NRK-arkivet inneholder i tillegg mange kutt/korte opptak fra mange forestillinger fra det ganske land. Disse har vært benyttet til programmer hvor NRK har presentert hvilke teaterstykker som går hvor, og sendt utdrag av disse. Utdragene varierer i omfang, men det er stort sett snakk om 5 til 15 minutter fra ulike stykker.

Dersom du finner feil eller har flere opplysninger eller spørsmål setter jeg pris på om du skriver noen ord. Innlegg som blir godkjent blir synlig for alle. Det er valgfritt å legge inn navn eller e-postadresse i kommentarene. Dersom du vil være anonym lar du feltene stå tomme. E-postadresser blir ikke offentliggjort, men brukes til moderering..

%d bloggere liker dette: