Databasen

Her i databasen kan du søke etter hørespill eller personer med forskjellige søkemetoder. Alle søkemetoder er i utgangspunktet ikke case-sensitive. Det spiller altså ingen rolle om du søker etter “Ludwig van Beethoven”, “Ludwig Van Beethoven” eller t.o.m. “ludwig van beethoven”, du vil få opp alle oppføringer uansett om du bruker store eller små bokstaver.

Under avansert søk kan du aktivere case-sensitiv modus om det er ønskelig.

Wildcard-søk

Søking med wildcard betyr at du kan søke uten å vite nøyaktig hvordan det du søker etter skrives. F.eks. kan enkelte navn skrives på forskjellige måter. Navnet Ludwig van Beethoven kan f.eks. være skrevet på mange måter i databasen:

 • Ludwig van Beethoven (som er riktig skrivemåte)
 • Ludvig von Beethoven
 • Ludwig van Beethoven
 • Ludwig von Beethoven

Du kan selvfølgelig søke fire ganger, en for hver skrivemåte, men med å bruke wildcard holder det med ett søk for å finne alle oppføringer av denne komponisten. Det finnes flere typer wildcard:

 • _ (understrek) betyr en eller annen vilkårlig bokstav
 • % (prosenttegn) betyr null eller flere vilkårlige bokstaver

Ved å kombinere disse kan du finne alle oppføringer for Beethoven ved å søke etter, f.eks. Lud_ig v_n Beethoven. Her vil ‘_’ (uten anførselstegn) matche både v/w og a/o i navnet, og du finner alle fire skrivemåtene med samme søk.

Dersom du derimot skal søke etter “Jensen”, men ikke vet om navnet skal skrives “Jensen” eller “Jenssen”, kan du ikke bruke ‘_’. Et søk etter “Jens_en” vil vise alle treff hvor det står nøyaktig én vilkårlig bokstav mellom ‘s’ og ‘e’. I dette tilfellet kan du heller bruke wildcard-tegnet ‘%’ (uten anførselstegn). Dette tegnet vil kunne erstattes av en hvilken som helst tekst som består av ingen eller ett eller flere forskjellige tegn. Et søk etter “jens%en” vil altså gi alle oppføringer på f.eks. “Jensen” og “Jenssen”, men også for “Jensemannen”, “Jens Book-Jenssen” ettersom ‘%’ kan stå for mange tegn. I eksemplene ble treffene for ‘%’ understreket. Merk at søket etter “jens%en” ikke vil finne f.eks. Egil Hjorth-Jenssen, etter som hans navn ikke starter med “Jens”. For å finne alle personer som heter noe med Jensen kan du f.eks. søke etter “%jens%en%”. Da vil du finne alle personer som har bokstavene Jens og En ett eller annet sted i navnet, i den rekkefølgen. Dersom du vet at J skal være stor bokstav kan det lønne seg å aktivere case sensitiv søkemodus.

Regex-søk

Søking med wildcard er enkle, men kan fort bli for åpne. Et søk etter “%jens%en%” vil finne følgende personer:

 • Jens Book-Jenssen
 • Egil Hjorth-Jenssen
 • Thor Hjorth-Jenssen
 • Jensemannen
 • Jens Jensesen

Et regex-søk kan hjelpe deg til å innsnevre funnen til skuespillere hvis navn har mange skrivemåter. Regex har flere regler

 • . (punktum) betyr en eller annen vilkårlig bokstav
 •  [seq] betyr enten s eller e eller q, men ingen andre bokstaver
 • [^seq] betyr hvilken som helst bokstav unntatt s, e eller q
 • I tillegg finnes tegn som angir hvor mange bokstaver et wildcard kan dekke
  • * (stjerne) betyr null eller flere vilkårlige bokstaver
  • + (pluss) betyr én eller flere vilkårlige bokstaver
  • {3} et tall inni klammeparanteser betyr nøyaktig så mange bokstaver

Eksempler

 • [boilka]{3} vil finne ord på tre bokstaver som består av de aktuelle bokstavene: bil, bok, bak, boa
 • jen[s]+en vil finne alle personer som heter jensen eller jenssen eller jensssen eller jenssssen, osv
 • jen[s]*en vil finne alle personer som heter jenen eller jensen eller jenssen eller jensssen, osv
 • lud[vw]{1}ig v[oa]+n beethoven vil finne alle de fire tidligere nevnte skrivemåtene for Ludvig von Beethoven.

Hørespillsøk

Søk etter:

Personsøk

I tillegg til å søke med wildcard og regex kan du her søke med Lehvenstein-avstand. Dette er et tall som sier noe om hvor mange tegn “forskjell” det er mellom to ord. F.eks. er lehvenstein-avstanden mellom “bil” og “bok” to bokstaver, fordi man må endre på to bokstaver for å gjøre det ene ordet om til det andre. Her spiller det en rolle hvor stor verdi du oppgir når du søker.

Dersom du søker etter nils nordberg med lehvensteinavstand 0 (altså søker etter eksakt match) og ignorerer forskjeller mellom store og små bokstaver får du alle hørespill Nils Nordberg har medvirket i. Dersom du søker etter nils nordberg med case-sensitivt søk får du null treff, fordi navnet som finnes i databasen skrives Nils Nordberg, altså en lehvenstein-avstand på 2 fra Nils Nordberg.

Søk i persondatabasen etter:Søkenøyaktighet:
Standard søk. Feilaktige treff kan forekomme ettersom søkealgoritmen forsøker å kompensere for at navn ofte skrives på forskjellige måter.
Søk med Levenshtein-avstand. Et absolutt mål på hvor mange tegn "forskjell" mellom det du søker etter og det som blir vist. Sett søkenøyaktighet til 0 for å søke utelukkende etter eksakte treff. Større verdier gir større slingringsmonn.
Søk med wildcard. Bruk _ for å matche en vilkårlig bokstav. Bruk % for å matche mange vilkårlige bokstaver. [seq] vil matche hvilket som helst av de tre bokstavene s, e og q.
Søk med regex. Dette er søking for eksperter. Les mer om syntaksen her.
Skill mellom store og små bokstaver.
Fant ingen treff for .