Databasen

Her i databasen kan du søke etter hørespill eller personer med forskjellige søkemetoder. Alle søkemetoder er i utgangspunktet ikke case-sensitive. Det spiller altså ingen rolle om du søker etter "Ludwig van Beethoven", "Ludwig Van Beethoven" eller t.o.m. "ludwig van beethoven", du vil få opp alle oppføringer uansett om du bruker store eller små bokstaver.

Under avansert søk kan du aktivere case-sensitiv modus om det er ønskelig.

Wildcard-søk

Søking med wildcard betyr at du kan søke uten å vite nøyaktig hvordan det du søker etter skrives. F.eks. kan enkelte navn skrives på forskjellige måter. Navnet Ludwig van Beethoven kan f.eks. være skrevet på mange måter i databasen:

 • Ludwig van Beethoven (som er riktig skrivemåte)
 • Ludvig von Beethoven
 • Ludwig van Beethoven
 • Ludwig von Beethoven
 • Ludvig Von Beethoven

Du kan selvfølgelig søke fire ganger, en for hver skrivemåte, men med å bruke wildcard holder det med ett søk for å finne alle oppføringer av denne komponisten. Det finnes flere typer wildcard:

 • _ (understrek) betyr en eller anne vilkårlig bokstav
 • % (prosenttegn) betyr null eller flere vilkårlige bokstaver
 • [seq] betyr enten s eller e eller q, men ingen andre bokstaver
 • [^seq] betyr hvilken som helst bokstav unntatt s, e eller q

Ved å kombinere disse kan du finne alle oppføringer for Beethoven ved å søke etter

 • Lud_ig v_n Beethoven (_ vil matche både v/w og a/o)
 • Lu%ig % Beet% (% vil matche både dv/dw, alle former for von/van og alle størrelser på bokstaver, samt hoven og alle andre skrivemåter. Merk: ettersom % vil matche mange bokstaver vil du også få treff for

"Ludwig van Beethoven" vil du kun få opp treffene hvor navnet er stavet på nøyaktig denne måten (men uavhengig store eller små bokstaver). Du vil ikke få se oppføringene for f.eks. "Ludvig van Beethoven" (merk 'v' i stedet for 'w' i Ludvig). Du kan imidlertid søke etter "lud_ig van beethoven". Her vil '_' (uten anførselstegn) kunne gi treff for én og bare én vilkårlig bokstav og du vil få se oppføringene for begge skrivemåtene. Merk: du vil også kunne få treff for "ludqig van beethoven" også dersom databasen inneholder en oppføring hvor navnet f.eks. er skrevet feil.

Dersom du derimot skal søke etter "Jensen", men ikke vet om navnet skal skrives "Jensen" eller "Jenssen", kan du ikke bruke '_'. Et søk etter "Jens_en" vil vise alle treff hvor det står nøyaktig én vilkårlig bokstav mellom 's' og 'e'. I dette tilfellet kan du heller bruke wildcard-tegnet '%' (uten anførselstegn). Dette tegnet vil kunne erstattes av en hvilken som helst tekst som består av ingen eller ett eller flere forskjellige tegn. Et søk etter "jens%en" vil altså gi alle oppføringer på f.eks. "Jensen" og "Jenssen", men også for "Jensemannen" ettersom '%' kan stå for mange tegn. I eksemplene ble treffene for '%' understreket. Også denne typen søk er uavhengig av store eller små bokstaver.

Hørespillsøk

Når du søker etter hørespill må du benytte et såkalt wildcard-søk. Dersom du søker etter "dødens" får du bare se treff for hørespill med nøyaktig tittel "dødens", uavhengig av store eller små bokstaver. Du vil altså ikke få noen treff! Forsøk heller å søke etter "dødens%", som vil gi treff for "Dødens budbærer", "Dødens elv", "Dødens harlequin" og flere andre hørespill som begynner med ordet "dødens". Dersom du vil ha flere treff kan du søke etter "døden%", som i tillegg til de tidligere nevnte tidlene også vil gi treff for "Døden på asylet", "Døden går ombord" og flere andre titler.

Merk: Du vil ikke få treff på f.eks. "Piken og døden", ettersom ordet "døden" her står bakerst i tittelen. Hvis du vil søke etter alle titler som inneholder ordet "døden" må du søke etter "%døden%" for at søkemaskinen skal forstå at ordet "døden" kan stå hvor som helst i tittelen.

Søk etter:

Personsøk

Når du søker etter navn må du søke på formen "Etternavn, Fornavn Mellomnavn". Du kan fintune søket med sensitivitetsfeltet:

 • Dersom sensitivitetsfeltet står tomt vil søkemaskinen gjøre sitt beste for å finne alle navn som ligner. Dersom du søker etter "Hjort Jensen, Tor" vil du få treff for "Hjort-Jensen, Thor", "Hjort-Jenssen, Thor", "Hjort-Jenssen, Tor" og "Hjorth-Jenssen, Thor".
  • Merk:
   • Det spiller ingen rolle om du bruker store eller små bokstaver.
   • Dersom du søker etter "Jensen, Tor Hjort" vil du ikke få noen treff. Søkeformatet "Etternavn, Fornavn" må holdes strengt.
   • Automatikken i matchingen vil gjøre det svært sannsynlig at du får med falske treff også, altså navn som søkemaskinen synes ligner, men som i realiteten er en helt annen person.
 • Dersom du skriver et negativt tall (uansett hvilket tall så lenge det er negativt) i sensitivitetsfeltet vil du søke med wildcard-søk, se beskrivelse over. Søk etter "Hjort Jensen, Tor" vil ikke gi noen treff, men et søk etter "Hjort%Jens%en, T%or" vil fange alle oppføringene.
  • Merk:
   • Det spiller ingen rolle om du bruker store eller små bokstaver.
   • Søk etter "Jens%en, T%or Hjort%" vil ikke gi noen treff. Søkeformatet "Etternavn, Fornavn" må overholdes strengt.
 • Positive tall i søkefeltet angir maksimal lehvensteinavstand du vil tillate i treffene. Lehvensteinavstanden mellom to tekster betegner hvor mange operasjoner du må gjøre med den ene for at den skal bli lik den andre. Dersom du søker etter "Hjort-Jensen, Tor" med lehvensteinavstand 1 vil du få treff for "Hjort-Jensen, Thor" og "Hjort-Jenssen, Tor" ettersom det er maksimalt én bokstav forskjellig mellom søkebegrepet og hvert av treffene. Dersom du øker lehvensteinavstanden vil du favne flere treff, men dersom lehvensteinavstanden blir for stor vil du etter hvert begynne å favne andre navn også.
  • Merk:
   • Denne modusen er case sensitiv. Ordene "bil" og "Bil" har en lehvensteinavstand på 1.
   • I denne modusen spiller det ingen rolle om du søker etter "Hjort Jensen, Thor" eller "Jensen, Thor Hjort" eller "Thor Hjort Jensen". Denne søkemodusen er mindre streng på formatet.
 • Dersom du skriver 0 i sensitivitetsfeltet søker du kun etter eksakte treff, men formatet er ikke strengt. Du kan altså søke etter "Hjorth-Jenssen, Thor" eller "Thor Hjorth-Jenssen" og kun få se de rollene hvor navnet er skrevet riktig, men merk at søket er case sensitivt.
Søk i persondatabasen etter:Søkenøyaktighet:
Standard søk. Feilaktige treff kan forekomme ettersom søkealgoritmen forsøker å kompensere for at navn ofte skrives på forskjellige måter.
Søk med Levenshtein-avstand. Et absolutt mål på hvor mange tegn "forskjell" mellom det du søker etter og det som blir vist. Sett søkenøyaktighet til 0 for å søke utelukkende etter eksakte treff. Større verdier gir større slingringsmonn.
Søk med wildcard. Bruk _ for å matche en vilkårlig bokstav. Bruk % for å matche mange vilkårlige bokstaver. [seq] vil matche hvilket som helst av de tre bokstavene s, e og q.
Søk med regex. Dette er søking for eksperter. Les mer om syntaksen her.
Skill mellom store og små bokstaver.
Fant ingen treff for .
%d bloggere liker dette: