Dickie Dick Dickens av Rolf og Alexandra Becker (1965)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Serie:Dickie Dick Dickens, 2. serie; Vente i regn
Av:Rolf og Alexandra Becker
Nasjonalitet:Tysk
Målform:Bokmål
År:1965
Type:Krim og spenning
NRKs omtale:Kriminalhørespill av Rolf og Alexandra Becker. Dickie Dick Dickens var den farligste mann på det amerikanske kontinent og konge i Chicagos underverden. Musikk: Gunnar Sønstevold.
12 episoder:
Kilde:nrk.no. Lytt til hørespillet her.
De som er med
Forfatter:Rolf Becker
Forfatter:Alexandra Becker
Oversatt av:Hans Heiberg
Musikk:Maj Sønstevold
Musikk:Gunnar Sønstevold
Musikk:Sverre Bergh
Instruktør:Paul Skoe
Teknisk regi:Viktor Sandal
Sang:Oslo Ungdomskor dirigert av Bjarne Lian
Solist, "Å Chicago, mitt Chicago":Peder Alhaug
Sang:Ingeborg Cook

1. forteller:Lasse Kolstad
2. forteller:Sverre Hansen
Dickie Dick Dickens:Frank Robert
Effie Marconi:Randi Nordby
Opa Crackle:Birger Løvaas
Bonco:Carsten Winger
Josua Benedict Streubenguss:Eilif Armand
Mrs. Edwina Shrewshobber:Randi Brænne
Kaptein Maggi (Margareth) Poltingbrook:Ella Hval
Styrmannen:Alf Malland
Fengselsdirektøren:Ola Isene
Dr. Summerbird:Erling Lindahl
Harris:Per Lillo-Stenberg
Bensinstasjonsbestyrer Johns:Willie Hoel
Politiløytnant Stammer:Wilfred Breistrand
Statsadvokaten:Fridtjof Mjøen
Fullmektig Hillbilly:Tore Foss
Inspektør Mackenzie:Alfred Maurstad
Sersjant Martin:Arne Lie
En politimann:Ola B. Johannessen
Mummi Tobo Dutch:Turid Haaland
Jim Coopers stemme:Rolf Just Nilsen
Jim Coopers stemme:Jack Fjeldstad
Percy Cooper:Arne Bang-Hansen
Snippe-Jonas:Henki Kolstad
James Topper:Olafr Havrevold
Williams:Carsten Byhring
Klåfinger-Jonathan:Espen Skjønberg
Løytnant Spear:Tor Stokke
En skolepike:Ingrid Valvik
Gangster:Ottar Wicklund
Gangster:Tom Tellefsen
Gangster:Svein Wickstrøm
Gangster:Rolf Just Nilsen
Mrs. Morny:Anita Rummelhoff
Mrs. Singer:Nancy Schiefloe
Rita Campmann:Helene Fosstvedt
Alexa:Bjørg Engh
Medlem av kvinneforeningen:Turid Bertelsen
Medlem av kvinneforeningen:Grete Idem
Ellers medvirker:
Oscar Egede-Nissen
Ola B. Johannessen
Mette Lange-Nielsen
Rolf Sand
Rolf Just Nilsen
Steinar Wøllo
Bjørg Svendsen
Heller:Svein Erik Brodahl
Odd Furøy
Henrik Anker Steen
Bjarne Andersen
Bjarne Bø
Sverre Wilberg
Ragnar Schreiner
1. og 2. mann:Kåre Wicklund
Eugen Skjønberg
Gerd Lundby
Arne Aas
Jacob Margido Esp
Bjørg Engh
Anita Rummelhoff
Nancy Schiefloe
Alf Malland
Ulf Wengård
Erik Lassen
Jon Heggedal
Kilder og referanser:
Lytt til hørespillet (NRK)