En smilende forbruker av Lars Bjørkman (1967)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Lars Bjørkman
Målform:Bokmål
År:1967
Type:Drama
Status:Trenger kontroll
Varighet:00:57:15
Produsert:1966-10-07
Manusnummer:894
Arkivnummer:4591 + 4592
Reg-nummer:1994/00838
Medium:Analogt
Teknisk:Feil i originalbåndet: Svak brum.
Digitalisering:2007-10-18 av Gudrun Gardsjord
De som er med
Forfatter:Lars Bjørkman
Oversatt av:Odd Eidem
Gjesteinstruktør:Carl Olof Lång
Teknisk regi:Viktor Sandal

Mannen:Lars Nordrum
Konen:Kari Sundby
Piken:Marit Bolling
Lady Brett Ashley:Mona Hofland
Goethe:Claes Gill
Dommeren:Fridtjof Mjøen
Denne episoden ble sendt:
Fredag 6. januar 1967 kl. 20:10
Program: Radioteatret