Amerika-turen av Odd Selmer (1971)

Om hørespillet
Tittel:
Av:Odd Selmer
Nasjonalitet:Norsk
Målform:Bokmål
År:1971
Type:Drama
NRKs omtale:Hørespill av Odd Selmer som gjengir inntrykk fra en tenkt reise til USA. Fortellingens talerør er et menneske som i tanker og følelser har akseptert et livsmønster som skremmer. Ytterpunktene i dette livsmønsteret skaper følelser som apati og aggresjon. Uoverkommelige kløfter springer fram mellom grupper med ulikt livssyn. "Når man ikke lenger kan snakke sammen, da er det ingen annen utvei enn dynamitt og brann", sier hovedpersonen, den unge forretningsmannen John. Instruktør: Gerhard Knoop. Teknisk regi: Sture Bakke. I rollene medvirker blant andre: Lars Nordrum (John), Grete Nordrå (Else), Thea Stabell (Lillian) og Knut Risan (Marcello). Odd Selmer fikk Nordisk hørespillpris 1971-72 for Amerikaturen.
Varighet:00:59:33
Produsert:1971-05-07
Manusnummer:1161
Arkivnummer:60331 + 60332
Reg-nummer:1994/01691
Medium:Analogt
Teknisk:Feil på originalbåndet: Brum. Enkelte knepp. Noe koking mot slutten.
Digitalisering:2008-02-14 av Gudrun Gardsjord
Kilde:nrk.no. Lytt til hørespillet her.
De som er med
Forfatter:Odd Selmer
Instruktør:Gerhard Knoop
Teknisk regi:Sture Bakke

Annonsering:Jan Pande-Rolfsen
John:Lars Nordrum
Else:Grete Nordrå
Lillian:Thea Stabell
Marcello:Knut Risan
Lenny:Henki Kolstad
Ethel:Edel Eckblad
Direktør Blom:Georg Richter
Tre stemmer i
et selskap:
Kyrre Haugen Bakke
Rolf Arly Lund
Leif Skarra
Ellers medvirker:
En telefondame:Madli Birkelund ???
Nyhetslesere i
radio og fjernsyn:
Ole-Jacob Jorsett
Torstein Sandø
Richard Herrmann
Denne episoden ble sendt:
Onsdag 7. juli 1971 kl. 21:40
Program: Radioteatret sender...
Utdrag av stykket (som ble sendt i sin helhet dagen etter). Gerhard Knoop orienterte om forestillingen, som han selv hadde satt i scene.
Torsdag 8. juli 1971 kl. 19:35
Program: Radioteatret
Etter stykket ble det sendt en radiodiskusjon: Vold, frykt og undertrykkelse - skal dette bli vår fremtid?
Torsdag 8. februar 1973 kl. 20:05
Program: Radioteatret
Sendt i anledning av at stykket fikk nordisk hørespillpris
Sendt i serien Nordisk Hørespillpris
Kilder og referanser:
Lytt til hørespillet (NRK)
Les manus (nasjonalbiblioteket)

Dersom du finner feil eller har flere opplysninger eller spørsmål setter jeg pris på om du skriver noen ord. Innlegg som blir godkjent blir synlig for alle. Det er valgfritt å legge inn navn eller e-postadresse i kommentarene. Dersom du vil være anonym lar du feltene stå tomme. E-postadresser blir ikke offentliggjort, men brukes til moderering..