Sigvald Thomsen

Her kan du søke etter skuespillere og andre personer i hørespilldatabasen. Klikk her for avansert søk.
Søk i persondatabasen etter:
Søker etter Sigvald Thomsen og likelydende navn blant 5440 distinkte navn i databasen
Match for: Thomsen, Sigv.
Match for: Thomsen, Sigvald
Antall treff på gitte søk: 7
1955
Julestue av Ludvig Holberg
Musikkarrangement: Sigvald Thomsen
1956
Jeppe på Berget av Ludvig Holberg
Musikken er arrangert av: Sigvald Thomsen
Abrakadabra av Ludvig Holberg
Innleiingsmusikk (1'55): Sigv. Thomsen
Dans (Polka for klarinett, 1'46): Sigv. Thomsen
Dans (Polka for fagott, 0'40): Sigv. Thomsen
Musikk: Sigvald Thomsen
1957
Det lykkelige skibbrudd av Ludvig Holberg
Musikk: Sigvald Thomsen
Søk i persondatabasen etter:Søkenøyaktighet:
Standard søk. Feilaktige treff kan forekomme ettersom søkealgoritmen forsøker å kompensere for at navn ofte skrives på forskjellige måter.
Søk med Levenshtein-avstand. Et absolutt mål på hvor mange tegn "forskjell" mellom det du søker etter og det som blir vist. Sett søkenøyaktighet til 0 for å søke utelukkende etter eksakte treff. Større verdier gir større slingringsmonn.
Søk med wildcard. Bruk _ for å matche en vilkårlig bokstav. Bruk % for å matche mange vilkårlige bokstaver. [seq] vil matche hvilket som helst av de tre bokstavene s, e og q.
Søk med regex. Dette er søking for eksperter. Les mer om syntaksen her.
Skill mellom store og små bokstaver.