Bjarte Rørmark

Her kan du søke etter skuespillere og andre personer i hørespilldatabasen. Klikk her for avansert søk.
Søk i persondatabasen etter:
Søker etter Bjarte Rørmark og likelydende navn blant 5241 distinkte navn i databasen
Match for: Rørmark, Bjarte
Antall treff på gitte søk: 7
1977
Hunden fra Baskerville av Arthur Conan Doyle
James: Bjarte Rørmark (?)
Spillet fanger av Carol Beach York
Cam: Bjarte Rørmark
Joschko av Gina Ruck-Pauquèt
Osman: Bjarte Rørmark
1978
Thomas Kempe vender tilbake av Penelope Lively
James: Bjarte Rørmark
Dere kunne bare latt være å få oss av Charlotte Strandgaard og Aase Schmidt
2. barn: Bjarte Rørmark
Kidnappet av Steffen Johanssen
Bjørn: Bjarte Rørmark
Døden i pæretreet av Klemens Bialek
Ellers medvirker: Bjarte Rørmark
Søk i persondatabasen etter:Søkenøyaktighet:
Standard søk. Feilaktige treff kan forekomme ettersom søkealgoritmen forsøker å kompensere for at navn ofte skrives på forskjellige måter.
Søk med Levenshtein-avstand. Et absolutt mål på hvor mange tegn "forskjell" mellom det du søker etter og det som blir vist. Sett søkenøyaktighet til 0 for å søke utelukkende etter eksakte treff. Større verdier gir større slingringsmonn.
Søk med wildcard. Bruk _ for å matche en vilkårlig bokstav. Bruk % for å matche mange vilkårlige bokstaver. [seq] vil matche hvilket som helst av de tre bokstavene s, e og q.
Søk med regex. Dette er søking for eksperter. Les mer om syntaksen her.
Skill mellom store og små bokstaver.
%d