Steffen Johanssen

Her kan du søke etter skuespillere og andre personer i hørespilldatabasen. Klikk her for avansert søk.
Søk i persondatabasen etter:
Søker etter Steffen Johanssen og likelydende navn blant 5425 distinkte navn i databasen
Antall treff på gitte søk: 15
1975
Den brune bispen av Steffen Johanssen
Forfatter: Steffen Johansen
En gutt som Jan av Steffen Johansen
Forfatter: Steffen Johansen
1977
Kamerater av Steffen Johansen
Forfatter: Steffen Johansen
1978
Kidnappet av Steffen Johanssen
Forfatter: Steffen Johanssen
1981
Når far kommer hjem av Steffen Johanssen
Forfatter: Steffen Johanssen
1982
Mysteriet ved "Kapteinens hvile" av Steffen Johanssen
Forfatter: Steffen Johanssen
1984
Om sirupssnipper, om døden og Zorba og litt til av Steffen Johanssen
Forfatter: Steffen Johanssen
1985
Rocambole av Ponson du Terrail
Dramatisert av: Steffen Johanssen
Søk i persondatabasen etter:Søkenøyaktighet:
Standard søk. Feilaktige treff kan forekomme ettersom søkealgoritmen forsøker å kompensere for at navn ofte skrives på forskjellige måter.
Søk med Levenshtein-avstand. Et absolutt mål på hvor mange tegn "forskjell" mellom det du søker etter og det som blir vist. Sett søkenøyaktighet til 0 for å søke utelukkende etter eksakte treff. Større verdier gir større slingringsmonn.
Søk med wildcard. Bruk _ for å matche en vilkårlig bokstav. Bruk % for å matche mange vilkårlige bokstaver. [seq] vil matche hvilket som helst av de tre bokstavene s, e og q.
Søk med regex. Dette er søking for eksperter. Les mer om syntaksen her.
Skill mellom store og små bokstaver.