Macbeth av William Shakespeare (2018)

Om hørespillet
Tittel:
Av:William Shakespeare
Nasjonalitet:Engelsk
Målform:Bokmål
År:2018
Type:Drama
Om hørespillet:Macbeth ble antagelig oppført første gang i 1606, og er sammen med Hamlet og Romeo og Julie et av hans mest spilte stykker. Shakespeare berører i dette stykket basale spørsmål som makt og moral, skyld og redsel, paranoia og galskap. Hva skjer når ambisjonen om makt overstyrer moralske dilemmaer? Vi kommer på innsiden av et forbrytersinn, og blir vitne til stigende moralsk anarki. Gjennom Lady Macbeths rolle, blir også spørsmål rundt kjønn og identitet løftet opp.
5 episoder:
De som er med
Forfatter:William Shakespeare
Basert på oversettelser av:
Morten Krogstad
Ragnar Olsen
Inger Hagerup
Manus og språkkonsulent:Ragnar Olsen
Dramaturg:Else Barrat-Due
Komponist:Marius Christiansen
Produsent:Øystein Kjennerud
Lyddesign:Nils Jakob Langvik
Regi:Else Barratt-Due

Annonsering:Nils Nordberg
Macbeth, general:Nicolai Cleve Broch
Lady Macbeth, hans kone:Charlotte Frogner
Duncan, Skotlands konge:Øystein Røger
Malcolm, eldste kongssønn:Jonas Strand Gravli
Banquo, general:Morten Svartveit
Lennox, skotsk adelsmann:Frank Kjosås
Ross, skotsk adelsmann:Bartek Kaminski
Kapteinen:Espen Reboli Bjerke
Tjeneren:Anders Mordal
Tre hekser:
Kjersti Dalseide
Ingjerd Egeberg
Ulrikke Døvigen
Donalbain, yngste kongssønn:Audun Sandem
Macduff, skotsk adelsmann:Kyrre Haugen Sydness
Fleance, sønn av Banquo:Leonard Valestrand Eike
Portvakten:Per Christian Ellefsen
To mordere:
Fridtjov Såheim
Svein Roger Karlsen
Siward:Sigurd Myhre
Unge Siward:Benjamin Helstad
Seyton:Mikkel Bratt Silset
Legen:Bjørn Skagestad
Kammerfruen:Lise Fjeldstad
Budbringeren:Olav Waastad
Soldaten:Øystein Kjennerud

Dersom du finner feil eller har flere opplysninger eller spørsmål setter jeg pris på om du skriver noen ord. Innlegg som blir godkjent blir synlig for alle. Det er valgfritt å legge inn navn eller e-postadresse i kommentarene. Dersom du vil være anonym lar du feltene stå tomme. E-postadresser blir ikke offentliggjort, men brukes til moderering..