Drapet på herregården av Arthur Conan Doyle (1963)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Serie:Sherlock Holmes
Original tittel:The Adventure of the Abbey Grange
Av:Arthur Conan Doyle
Nasjonalitet:Engelsk
Målform:Bokmål
År:1963
Type:Krim og spenning
NRKs omtale:Det har vært innbrudd i Abbey Grange og Sir Eustace Brackenstall er funnet drept. Lady Brackenstall var vitne til hva som skjedde og politiet slår seg til ro med at innbruddstyvene drepte Sir Brackenstall. Holmes og Watson skjønner raskt at det er mer som ligger bak denne historien og finner etterhvert ut hva som egentlig skjedde. Fridtjof Mjøen (Sherlock Holmes), Arne Bang-Hansen (Dr. Watson), Tore Foss (Inspektør Hopkins), Mona Hofland (Lady Brackenstall), Astrid Sommer (Theresa Wright), Øyvind Øyen (Kontorsjefen), Tor Stokke (Kaptein Jack Crooker). Originaltittel: The Adventure of the Abbey Grange.
Versjoner:Original versjon
Varighet:00:42:25
Produsert:1963-06-29
Manusnummer:736D
Arkivnummer:4135 + 4136
Reg-nummer:1994/00804
Medium:Analogt
Teknisk:Feil på originalbåndet: Enkelte knepp.
Digitalisering:2007-07-31 av Gudrun Gardsjord
Kilde:nrk.no. Lytt til hørespillet her.
De som er med
Forfatter:Arthur Conan Doyle
Dramatisert av:Michael Hardwick
Oversettelse:Hans Heiberg
Instruktør:Paul Skoe
Teknisk regi:Jahn Erik Joveng
Inspisient:Bjarne Johannesen

Sherlock Holmes:Fridtjof Mjøen
Dr. Watson:Arne Bang-Hansen
Inspektør Hopkins:Tore Foss
Lady Brackenstall:Mona Hofland
Theresa Wright:Astrid Sommer
Kontorsjefen:Øyvind Øyen
Kaptein Jack Crooker:Tor Stokke
Denne episoden ble sendt:
Lørdag 16. november 1963 kl. 20:35
Program: Radioteatret
Kilder og referanser:
Lytt til hørespillet (NRK)