Mysteriet på Reigate gods av Arthur Conan Doyle (1961)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Serie:Sherlock Holmes
Av:Arthur Conan Doyle
Nasjonalitet:Engelsk
Målform:Bokmål
År:1961
Type:Krim og spenning
Varighet:00:29:40
Produsert:1961-10-24
Arkivnummer:70603
Reg-nummer:2008/00092
Medium:A-bånd
Teknisk:Feil på originalbåndet: Brum.
Digitalisering:2008-07-29 av Gudrun Gardsjord
De som er med
Forfatter:Sir Arthur Conan Doyle
Dramatisert av:Gunnar Lie
Instruktør:?
Teknisk regi:Viktor Sandal

Forteller:Lars Nordrum
Sherlock Holmes:Erling Lindahl
Dr. Watson:Einar Waage
Obersten:Tore Foss
Inspektør Forrester:Arne Lie
Mr Cunningham sr.:?
Mr Cunningham jr.:?
Mr Acton:?