Edvard Griegs barndom av Øyvind Bolstad (1949)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Øyvind Bolstad
Nasjonalitet:Norsk
År:1949
Type:Drama
Produsert:Bergen (?)
De som er med
Forfatter:Øivind Bolstad
Instruktør:Hans Stormoen

Alexander Grieg, kjøpmann:Eilif Armand
Gesine Judith Grieg, født Hagerup:Ella Lie
Deres sønner:
Edvard Grieg:Roald Wolff
John Grieg:Per Tresselt
Tanten:Doris Johannessen
Strilen:Hans Stormoen
En eldre dame:Doris Johannessen
Læreren:Sigvald Kvam
Løytnanten:Arne Lie
Ole Bull:Ole Grepp
Denne episoden ble sendt:
Mandag 28. november 1949 kl. 12:25
Program: Skolekringkasting
Torsdag 3. august 1950 kl. 20:15
Program: Radioteatret