Den selsomme pengeutdeling av Meier Hansen (1950)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Meier Hansen
År:1950
Type:Krim og spenning
Om hørespillet:Opptakene av dette hørespillet ble ikke tatt vare på, og hørespillet har gått tapt for ettertiden
Status:Ikke bevart
Varighet:00:28:45
De som er med
Forfatter:Meier Hansen
Instruktør:Henki Kolstad
Teknisk regi:?

Skuespiller:Fridtjof Mjøen
Skuespiller:Arne Bang-Hansen
Skuespiller:Frithjof Fearnley
Skuespiller:Folkman Schaanning
Skuespiller:Haakon Arnold
Skuespiller:Axel Thue
Skuespiller:Bjarne Bø
Skuespiller:Aud Schønemann
Skuespiller:Lars Nordrum
Skuespiller:Anita Halvorsen
Skuespiller:Jack Fjeldstad
Denne episoden ble sendt:
Lørdag 17. juni 1950 kl. 20:45