Tre små piker av Herman Feiner, Bruno Hardt-Warden og Willi Kollo (1950)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Herman Feiner, Bruno Hardt-Warden og Willi Kollo
År:1950
Type:Musikkspill
Status:Trenger kontroll
Varighet:01:09:00
Produsert:Bergen
De som er med
Operette av:
Herman Feiner
Bruno Hardt-Warden
Willi Kollo
Musikk av:Walther Kollo
Oversatt av:Otto Carlmar
Fritt bearbeidet for radio av:Frimann Falck Clausen
Musikk ved:Bergensensemblet
Under ledelse av:Sverre Bergh
Instruktør:Lothar Lindtner

Detlef, friherre van Rankenau:Eilif Armand
Beate-Marie, hans datter:Randi Lindtner Næss
Riksgreve, løytnant von Biebitz:Frimann Falck Clausen
Henrik Walther:Odd Schultz
Grev Robert von Rambow:Andreas Bjarke
Hans døtre:
Marie:Borghild Baugstø Erland
Beate:Randi Lindtner Næss
Anette:Norma Balean
Jørgen Walther, forretningsmann fra Java:Odd Schultz
Hans venner:
Heintz von Thormann:Bernt Erik Larsen
Hans von Petersen:Arne Lie
Gottlieb Knuse, skomakergutt:Lothar Lindtner
Wendolin, van Rambows tjener:Arne Lie
Baron von Lausewitz:Sigval Kvam
Fortelleren:Eilif Armand
Denne episoden ble sendt:
Tirsdag 26. desember 1950 kl. 19:35