Serier

Klassiske greske dramaer

En hørespillserie av fire klassiske greske dramaer "spilt inn i moderne, radiofonisk utfordrende hørespillversjoner" i 1989.
Hørespill i denne serien:
Databasen inneholder informasjon om 6 sendinger tilknyttet Klassiske greske dramaer:
Torsdag 2. november 1989 kl. 21:00
Sendt i serien Klassiske greske dramaer
Allerede de gamle grekerne skrev for radio. Ja, det var i Oldtidens Hellas det startet, her ble grunnlaget lagt for alt vi i videste forstand kan kalle drama – teater, film, fjernsyn og hørespill. Fire av de klassiske greske skuespillene er nå spilt inn i moderne, radiofonisk utfordrende hørespillversjoner. Både for å vise hvor godt de egner seg for radio, og fordi disse fargerike beretningene om mennesker i maktens spill, om hat, hevn, tapperhet, kjærlighet, lyst og last, er like unge og friske den dag i dag. I denne måneden sendes "Orestien", "Kvinnekuppet" og "Kong Ødipus", og i desember "Bakkantinnene".
Søndag 5. november 1989 kl. 18:45
Orestien, 1. episode av Aischylos
Sendt i serien Klassiske greske dramaer
Søndag 12. november 1989 kl. 18:45
Orestien, 2. episode av Aischylos
Sendt i serien Klassiske greske dramaer
Søndag 19. november 1989 kl. 18:45
Kvinnekuppet av Aristofanes
Sendt i serien Klassiske greske dramaer
Søndag 26. november 1989 kl. 18:45
Kong Ødipus av Sofokles
Sendt i serien Klassiske greske dramaer
Søndag 3. desember 1989 kl. 18:45
Bakkantinnene av Evripides
Sendt i serien Klassiske greske dramaer