Stein Ståle

Her kan du søke etter skuespillere og andre personer i hørespilldatabasen. Klikk her for avansert søk.
Søk i persondatabasen etter:
Søker etter Stein Ståle og likelydende navn blant 5440 distinkte navn i databasen
Match for: Ståle, Stein
Antall treff på gitte søk: 5
1946
Et budskap fra det hinsidige av Stein Ståle
Kriminalsketsj av: Stein Ståle (Pseudonym for Trygve Hirsch)
Sonate i rødt av Stein Ståle
1993
Åndemasken av Stein Ståle
Forfatter: Stein Ståle (pseudonym for Trygve Hirsch)
Søk i persondatabasen etter:Søkenøyaktighet:
Standard søk. Feilaktige treff kan forekomme ettersom søkealgoritmen forsøker å kompensere for at navn ofte skrives på forskjellige måter.
Søk med Levenshtein-avstand. Et absolutt mål på hvor mange tegn "forskjell" mellom det du søker etter og det som blir vist. Sett søkenøyaktighet til 0 for å søke utelukkende etter eksakte treff. Større verdier gir større slingringsmonn.
Søk med wildcard. Bruk _ for å matche en vilkårlig bokstav. Bruk % for å matche mange vilkårlige bokstaver. [seq] vil matche hvilket som helst av de tre bokstavene s, e og q.
Søk med regex. Dette er søking for eksperter. Les mer om syntaksen her.
Skill mellom store og små bokstaver.