Sven Olav Næss

Her kan du søke etter skuespillere og andre personer i hørespilldatabasen. Klikk her for avansert søk.
Søk i persondatabasen etter:
Søker etter Sven Olav Næss og likelydende navn blant 5304 distinkte navn i databasen
Match for: Næss, Sven Olav
Antall treff på gitte søk: 4
1963
Baker i hardt vær av Edith Thronsen Ranum og Ragnhild Knagenhjelm
Sven: Sven Olav Næss
Ompliade i Gjømtbortgrenda av Amund Schrøder
Vesle-Hans: Svein Olav Næss (Eller Henrik Lund?)
1964
God aften, mitt navn er Cox av Rolf og Alexandra Becker
Pit Stevens: Svein Olav Næss
I faresonen av Edith Thronsen
Stein: Sven Olav Næss
Søk i persondatabasen etter:Søkenøyaktighet:
Standard søk. Feilaktige treff kan forekomme ettersom søkealgoritmen forsøker å kompensere for at navn ofte skrives på forskjellige måter.
Søk med Levenshtein-avstand. Et absolutt mål på hvor mange tegn "forskjell" mellom det du søker etter og det som blir vist. Sett søkenøyaktighet til 0 for å søke utelukkende etter eksakte treff. Større verdier gir større slingringsmonn.
Søk med wildcard. Bruk _ for å matche en vilkårlig bokstav. Bruk % for å matche mange vilkårlige bokstaver. [seq] vil matche hvilket som helst av de tre bokstavene s, e og q.
Søk med regex. Dette er søking for eksperter. Les mer om syntaksen her.
Skill mellom store og små bokstaver.