Hans Petter Meirik

Her kan du søke etter skuespillere og andre personer i hørespilldatabasen. Klikk her for avansert søk.
Søk i persondatabasen etter:
Søker etter Hans Petter Meirik og likelydende navn blant 5241 distinkte navn i databasen
Antall treff på gitte søk: 6
1976
Rattenbury-saken av Terence Rattigan
Avisselger: Hans Petter Meirik
1977
Spillet fanger av Carol Beach York
Onkel Peters: Hans Petter Meirik
A 1 kaller A 2 av Kaare Zakariassen
Læreren: Hans Petter Meirik
1983
Den kvite guden av Johannes Heggland
Ellers medvirker: Hans Petter Meirik
1991
Quatermass av Nigel Kneale
Ellers medvirker: Hans Petter Meirik
Fotograf: Hans Petter Meirik
Søk i persondatabasen etter:Søkenøyaktighet:
Standard søk. Feilaktige treff kan forekomme ettersom søkealgoritmen forsøker å kompensere for at navn ofte skrives på forskjellige måter.
Søk med Levenshtein-avstand. Et absolutt mål på hvor mange tegn "forskjell" mellom det du søker etter og det som blir vist. Sett søkenøyaktighet til 0 for å søke utelukkende etter eksakte treff. Større verdier gir større slingringsmonn.
Søk med wildcard. Bruk _ for å matche en vilkårlig bokstav. Bruk % for å matche mange vilkårlige bokstaver. [seq] vil matche hvilket som helst av de tre bokstavene s, e og q.
Søk med regex. Dette er søking for eksperter. Les mer om syntaksen her.
Skill mellom store og små bokstaver.
%d