Anneke von der Lippe

Her kan du søke etter skuespillere og andre personer i hørespilldatabasen. Klikk her for avansert søk.
Søk i persondatabasen etter:
Søker etter Anneke von der Lippe og likelydende navn blant 5440 distinkte navn i databasen
Antall treff på gitte søk: 7
1989
Kvinnekuppet av Aristofanes
Femte kvinne: Anneke von der Lippe
1991
Brennende sommer av Louis Nowra
Emma: Anneke von der Lippe
1993
Pietà av Erland Kiøsterud
Hun: Anneke von der Lippe
1994
Sigmund drømmer av Helena Resjan
Lenčka: Anneke von der Lippe
1995
Heil o'hoi av Lars Mjøen og Tommy Sørbø
Lena Sandvik: Anneke von der Lippe
1996
Men livet lever av Kjell Kristensen
Marie Hamsun som ung: Anneke von der Lippe
2017
Sherlock Holmes av Arthur Conan Doyle
Nancy Barclay: Anneke von der Lippe
Søk i persondatabasen etter:Søkenøyaktighet:
Standard søk. Feilaktige treff kan forekomme ettersom søkealgoritmen forsøker å kompensere for at navn ofte skrives på forskjellige måter.
Søk med Levenshtein-avstand. Et absolutt mål på hvor mange tegn "forskjell" mellom det du søker etter og det som blir vist. Sett søkenøyaktighet til 0 for å søke utelukkende etter eksakte treff. Større verdier gir større slingringsmonn.
Søk med wildcard. Bruk _ for å matche en vilkårlig bokstav. Bruk % for å matche mange vilkårlige bokstaver. [seq] vil matche hvilket som helst av de tre bokstavene s, e og q.
Søk med regex. Dette er søking for eksperter. Les mer om syntaksen her.
Skill mellom store og små bokstaver.