Georg Johnsen

Her kan du søke etter skuespillere og andre personer i hørespilldatabasen. Klikk her for avansert søk.
Søk i persondatabasen etter:
Søker etter Georg Johnsen og likelydende navn blant 5304 distinkte navn i databasen
Match for: Johansen, Georg
Match for: Johnsen, Georg
Match for: Johnson, Georg
Antall treff på gitte søk: 5
1963
Vår venn Albert Schweitzer av M. Z. Thomas
Ellers medvirker: Georg Johansen
1964
Tirdalsbrødrene av Kristian Elster d.y.
Charles (5 år): Georg Johnson
Etterlyst av Edith Thronsen Ranum
Tommy: Georg Johnsen (eller Georg Jensen?)
1970
Sjørøverøya av John Rowe Townsend
Gordon: Georg Johnson
1972
Mary Jane av Dorothy Sterling
Johnnie: Georg Johnson
Søk i persondatabasen etter:Søkenøyaktighet:
Standard søk. Feilaktige treff kan forekomme ettersom søkealgoritmen forsøker å kompensere for at navn ofte skrives på forskjellige måter.
Søk med Levenshtein-avstand. Et absolutt mål på hvor mange tegn "forskjell" mellom det du søker etter og det som blir vist. Sett søkenøyaktighet til 0 for å søke utelukkende etter eksakte treff. Større verdier gir større slingringsmonn.
Søk med wildcard. Bruk _ for å matche en vilkårlig bokstav. Bruk % for å matche mange vilkårlige bokstaver. [seq] vil matche hvilket som helst av de tre bokstavene s, e og q.
Søk med regex. Dette er søking for eksperter. Les mer om syntaksen her.
Skill mellom store og små bokstaver.