Lang lunte av R. D. Wingfield (1978)

Om hørespillet
Tittel:
Av:R. D. Wingfield
Målform:Bokmål
År:1978
Type:Drama
NRKs omtale:Kriminalhørespill av R.D. Wingfield. Hva skal en offiser (og gentleman) gjøre når han snart vil bli avslørt for underslag? Selvsagt foreta et perfekt angrep til erobring av midler som sikrer en strategisk tilbaketrekning. Major Derry er ved stykkets åpning i forlegenhet for en god slump penger. Det har nemlig vært et betydelig svinn i Intendanturens whisky-beholdning. Også fra andre lagre Derry har ansvar for har varer forsvunnet. Revisjonen og militærpolitiet er i ferd med å sirkle inn den arme korrupte. Selv om han er litt frynsete i kanten, er han også en storslagen natur, og litt av en spøkefugl. Lykken står den frekke bi. Den foretaksomme majoren er akkurat i ferd med å fjerne det edle metallet i hvelvet til storbedriften Consolidated Silversmiths, assistert av politiet, da nok en major dukker opp. Det er den nidkjære Parsonson fra militærpolitiet. Major Derrys plutselige ønske om å utfolde seg som sprengstoffekspert like ved gullsmedbedriftens råvarelager forekommer ham noe suspekt. Oversatt av Arne Skouen. Instruktør: Jack Fjeldstad. Teknisk regi: Sture Bakke. De som er med: Harald Heide Steen (Major Derry), Sverre Wilberg (Robson), Magnus Tveit (Bradford), Erik Øksnes (Sersjant Stringer), Øivind Blunck (Menig Frazer), Svein Tindberg (Kaptein Moore), Carsten Winger (Oberst Bellew), Bjarne Andersen (Major Parsonson), Sossen Krohg (Grace), Kaare Kroppan (Pubvert), Bjørn Jenseg (Politiinspektør), Paal Hangeraas (Kunde), Trond Brænne (Politimann), Paal Hangeraas (Politimann), Guri Sem (Pleierske), Vilhelm Lund (Doktor). Annonsering ved Jan Pande-Rolfsen.
Status:Ferdig
Varighet:00:53:00
Produsert:1978-04-17
Manusnummer:1562
Arkivnummer:61283 + 61284
Reg-nummer:1994/01856
Medium:Analogt
Digitalisering:2009-01-28 av Gudrun Gardsjord
Kilde:nrk.no. Lytt til hørespillet her.
De som er med
Forfatter:R. D. Wingfield
Oversatt av:Arne Skouen
Instruktør:Jack Fjeldstad
Teknisk regi:Sture Bakke

Annonsering:Jan Pande-Rolfsen
Major Derry:Harald Heide Steen
Robson:Sverre Wilberg
Bradford:Magnus Tveit
Sersjant Stringer:Erik Øksnes
Menig Frazer:Øivind Blunck
Kaptein Moore:Svein Tindberg
Oberst Bellew:Carsten Winger
Major Parsonson:Bjarne Andersen
Grace:Sossen Krohg
Pubvert:Kaare Kroppan
Politiinspektør:Bjørn Jenseg
Kunde + politimann 2:Paal Hangeraas
Pollitimann 1:Trond Brænne
Pleierske:Guri Sem
Doktor:Vilhelm Lund
Denne episoden ble sendt:
Søndag 27. august 1978 kl. 12:45
Program: Radioteatret
Kilder og referanser:
Lytt til hørespillet (NRK)

Dersom du finner feil eller har flere opplysninger eller spørsmål setter jeg pris på om du skriver noen ord. Innlegg som blir godkjent blir synlig for alle. Det er valgfritt å legge inn navn eller e-postadresse i kommentarene. Dersom du vil være anonym lar du feltene stå tomme. E-postadresser blir ikke offentliggjort, men brukes til moderering..