Stompa passer gullfisk av Anthony Buckeridge (1955)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Serie:Stompa
Av:Anthony Buckeridge
År:1955
Type:Barnehørespill
Status:Ikke bevart
Versjoner:Original versjon
Varighet:00:27:04
De som er med
Forfatter:Anthony Buckeridge
Oversatt av:Nils-Reinhardt Christensen
Bearbeidet av:Nils-Reinhardt Christensen
Instruktør:Nils-Reinhardt Christensen

Skuespiller:Lars Nordrum
Skuespiller:Gisle Straume
Skuespiller:Juel Arvid Hansen
Skuespiller:Ola Solum
Skuespiller:Kjell Wernøe
Denne episoden ble sendt:
Lørdag 24. september 1955
Program: Barnetimen