Mysteriet om Sølvstråle av Arthur Conan Doyle (1961)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Serie:Sherlock Holmes
Av:Arthur Conan Doyle
Nasjonalitet:Engelsk
Målform:Bokmål
År:1961
Type:Krim og spenning
Varighet:00:28:55
Produsert:1961-04-28
Manusnummer:81
Arkivnummer:70579
Reg-nummer:2008/00087
Medium:A-bånd
Teknisk:Feil på originalbåndet: Brum.
Digitalisering:2008-07-24 av Gudrun Gardsjord
De som er med
Forfatter:Arthur Conan Doyle
Dramatisert av:Gunnar Lie
Instruktør: ?
Teknisk regi:Viktor Sandal

Forteller:Thor Hjorth-Jenssen
Sherlock Holmes:Erling Lindahl
Dr. Watson:Einar Waage
Insp. Gregson:Gunnar Simenstad ?
Oberst Ross:Bjarne Bø ?
Ms. Straker:Kari Sundby ?
Mr Brown:Stig Egede-Nissen
Speaker på
veddeløpsbanen:
?