Den mystiske Mr. Forrester av John P. Wynn (1961)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Serie:Inspektør Scott på farten, 3. del
Av:John P. Wynn
Målform:Bokmål
År:1961
Type:Krim og spenning
Versjoner:Original versjon
Kommentar:Mr. Forrester blir funnet døende av Violet, datteren til Mrs. Brook, som Forrester leier rom hos. Hvem var den mystiske Mr. Forrester, og hvorfor ble han stukket til døde? Musikk: Bjarne Amdahl. Teknisk regi: Erna Hovlund. I rollene hører vi blant andre: Ola Isene (Inspektør Scott), Lothar Lindtner (Overkonstabel Bingham), Turid Haaland (Mrs. Brook) og Eli Skøyen (Violet). Annonsering ved Jan Pande-Rolfsen.
Varighet:00:44:05
Produsert:1960-12-22
Manusnummer:587 N
Arkivnummer:2337 + 2338
Reg-nummer:1994/00395
Medium:Analogt
Teknisk:Feil på originalbåndet: Svai v/00'05"
Digitalisering:2007-06-04 av Gudrun Gardsjord
Kilde:nrk.no. Lytt til hørespillet her.
De som er med
Forfatter:John P. Wynn
Oversetter:Paul Skoe
Instruktør:Paul Skoe
Teknisk regi:Erna Hovlund
Musikk:Bjarne Amdahl

Annonsering:Jan Pande-Rolfsen
Inspektør Scott:Ola Isene
Overkonstabel Bingham:Lothar Lindtner
Mrs. Brook:Turid Haaland
Violet:Eli Skøyen
Konstabel:Arne Rygg
Doktor Morton:Øivind Johnssen
Howard Keith:Carsten Byhring
Damestemme:Nancy Schiefloe
Arthur Pulchrist:Henrik Anker Steen
Michael Hearn:Lasse Kolstad
Denne episoden ble sendt:
Søndag 30. april 1961 kl. 18:15
Onsdag 11. juni 1969 kl. 21:15
Lørdag 14. juni 1969 kl. 13:15
Kilder og referanser:
Lytt til hørespillet (NRK)