Sakuntala av Kalidasa (1972)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Kalidasa
Nasjonalitet:Indisk
Målform:Nynorsk
År:1972
Type:Drama
Om hørespillet:Omsett frå gammelindisk/sanskrift og bearbeidd for radio av Olav Rytter
Varighet:01:10:31
Produsert:1972-10-09
Dei som er med
Forfatter:Kalidasa
Omsett av:Olav Rytter
Lagt til rette for radio av:Olav Rytter
Instruktør:Finn Kvalem
Musikk:Ravi Shankar
Teknisk regi:Madli Birkelund

Annonsering:Svein Jarle Molnes
Kong Dusjanta:Knut Risan
Sakuntala, dotter til vismannen Visvamitra
av Kausika-ætta og nymfa Menaka:
Wenche Medbøe
Aditi, kona til Kasjapa:Tordis Maurstad
Kasjapa, vismann av gudætt, ættfar til Kanva:Lars Tvinde
Anasuja, veninne til Sakuntala:Anne Marit Jacobsen
Privamjada, veninne til Sakuntala:Mona Levin
Matavja, kongens narr og ven:Tom Tellefsen
Vognstyraren til Kong Dusyanta:Frode Rasmussen
Gautami, einbuekvinne:Turid Haaland
Kanva, vismann, hovud for eit einbu,
fosterfar til Sakuntala:
Harald Heide Steen
Hovmeisteren hos kongen:Eilif Armand
Sarngarava, vismann i Kanvas botslund:Stig Egede-Nissen
Ein læresvein:Nils Sletta
Politisjefen:Sverre Wilberg
Dsjanuka, politimann:Øivind Blunck
Sutsjaka, politimann:Arild Martinsen
Somarata, hofflærar, husprest hos kongen:Rolf Sand
Matali, Indras vognstyrar:Bjørn Jenseg
Einbuekvinne:Elna Kimmestad
Einbuekvinne:Synnøve Strigen
Sarvadamana, son til Dusyanta og Sakuntala:Øivind Arnesen
Denne episoden ble sendt:
Torsdag 23. november 1972 kl. 19:35
Søndag 25. september 1983
Ubekreftet oppføring
Søndag 20. oktober 1991 kl. 18:45 på P1
Dei største diktverk når fram gjennom avstand både i tid og rom. Mellom dei er óg det tredje stykket i den indiske serien vår: det klassiske indiske skodespelet "Sakuntala", truleg over 1500 år gamalt. Den poetiske og romantiske kjærleikshistoria til himmelætlingen Sakuntala og kong Dusjanta fann straks sin plass i hjartet til europeiske lesarar óg, etter at dei blei omsett til engelsk i 1789. Blant dei ho har inspirert, er så ulike diktarar som Goethe og Holger Drachmann.
Sendt i serien India: 2000 år i fire hørespill