Hallo, er det politiet? av Hans Faye-Lund (1949)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Hans Faye-Lund
År:1949
Type:Krim og spenning
Om hørespillet:Opptakene av dette hørespillet ble ikke tatt vare på, og hørespillet har gått tapt for ettertiden
Varighet:01:04:30
De som er med
Forfatter:Hans Faye-Lund
Instruktør:Tore Foss
Teknisk regi:?

Direktør Berving:Carl Struve
Politisjåføren:Carl Habel
Vaktmester Hansen:Einar Vaage
Kriminalbetjent Røhne:Jon Lennart Mjøen
Politifullmektig Brun:Carsten Winger
Else Bodal:Wenche Kloumann
Kontorsjef Aune:Henrik Anker Steen
Frøken Inger Halvorsen:Elisabeth Gording
Disponent Hellmann:Georg Richter
Fru Dreyer:Signe Voss
Dessuten er med:
Eva Bergh
John Birkehol
Bernt Erik Larsen
Alf Mjølner
Magnus Tveit
Gunnar Skar
Denne episoden ble sendt:
Torsdag 9. juni 1949 kl. 20:50