Agnete av Amalie Skram (1950)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Amalie Skram
År:1950
Type:Drama
Om hørespillet:Ikke hørespill, men lydopptak fra en festforestilling på Den Nationale Scene
Status:Lydopptak fra teaterforestilling
De som er med
Forfatter:Amalie Skram
Sceneledelse:Aud Richter

Adolf Wulf, maler:Rolf Søder
Sara, hans hustru:Thora Neels-Hansson
Thea, deres tjenestepike:Elna Kimmestad
Fru Agnete Lindemann:Helen Brinchmann
Fru Doris Blom:Hjørdis Ring
Rikard Berg, jurist, stipendiat:Andreas Bjarke
Egholm, eier av en tobakksforretning:Rolf Berntzen
Svend Ulfsen, billedhugger:Frimann Clausen
Rikke, hans hustru:Sigrid Foss
Proprietær Stibolt, Rikkes onkel:Bjarne Koht
Fenger:Stener Fogge
En kone:
Denne episoden ble sendt:
Tirsdag 3. januar 1950 kl. 19:15