Samfunnets støtter av Henrik Ibsen (1998)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Henrik Ibsen
År:1998
Type:Drama
Status:Trenger kontroll
2 episoder:
De som er med
Forfatter:Henrik Ibsen
Instruktør:Carl Jørgen Kiønig
Teknisk regi:Tormod Nygaard
Inspisient:Lisa Kjelberg
Produsent:Steinar Berthelsen
Komponist:Åsmund Feidje

Annonsering:Nils Heyerdahl
Konsul Bernick:Lasse Kolsrud
Fru Bernick:Birgitte Victoria Svendsen
Frk Bernick:Petronella Barker
Johan Tønnesen:Christian Skolmen
Hilmar Tønnesen:Kim Haugen
Adjunkt Røslund:Bjarte Hjelmeland
Dina Dorf:Gjertrud Jynge
Fullmektig Krap:Erland Bakker
Skipsbygger Aune:Rolf Arly Lund
Lona Hessel:Marit Østbye
Olaf:Bendik Wang Andreassen
Grosserer Rummel:Gerhard Bjelland
Kjøpmann Vigeland:Anders Mordal
Kjøpmann Sandstad:Sverre Berntzen
Fru Holt:Tone Danielsen
Fru Lynge:Ågot Sendstad
Fru Rummel:Liv Thorsen
Kilder og referanser:
https://ibsenstage.hf.uio.no/pages/event/81497