Jan Herwitz av Hans Wiers-Jenssen (1939)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel: – Gamle Bergensbilleder
Av:Hans Wiers-Jenssen
Nasjonalitet:Norsk
Målform:Bokmål ???
År:1939
Type:Drama
Status:Trenger kontroll
Varighet:01:57:40
Produsert:Bergen 1939-05-15
Arkivnummer:3398 + 3399/1
Reg-nummer:1994/00569
Medium:Analogt. Trolig tatt opp på plate og senere overført til bånd
Teknisk:Variabel platestøy
Digitalisering:2011-02-07 av Anne Gundersen
De som er med
Forfatter:Hans Wiers-Jenssen
Innstudering:Karl Bergmann

Innledning:Gran Bøgh
Kjøpmann Herwitz:Hans Stormoen
Thea + Wibeke + Stanse + Wenche + Annike, hans døtre:Ella Lie
Rasmine Henriksen, husjomfru hos Herwitz:Magda Blanc
Kjøpmann Böschen, Herwitz' svoger:Karl Bergmann
Madam Trine Bøschen:Torborg Schønberg
Jannike, deres datter:Norma Balean
Kjøpmann Hagelsten:Børseth Rasmussen
Kjøpmann Dankertsen:Wilhelm Rosendahl
Apoteker Dünner:Erling Lindahl
Tollinspektøren [president Christie]:Sverre Næss
Doktor Wulfsberg:Harald Heide Steen
Overvraker Holbæk:Alf Zetterholm
Madam Holbæk:Fritzie Koht
Severine, tjenestepike hos Herwitz:Helga Knudsen
Ellers medvirker:
Gjester hos Bøschen:?
Denne episoden ble sendt:
Torsdag 18. mai 1939 kl. 19:30
Lørdag 4. oktober 1975 kl. 20:50
Utdrag fra hørespillet brukt i programmet Du og jeg og vi to: Dialoger fra radioteatrets arkiv, kommentert av Mentz Schulerud
Kilder og referanser:
Rolleliste i Arbeiderbladet, 1939.05.11
Dette hørespillet ble innspilt på nytt i 1976
Den Nationale Scene satte opp dette stykket i 1950 med nesten samme rollebesetning