Frosten drepte av Georg Brochmann (1946)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel: – Hørespill om matematikeren Niels Henrik Abel
Av:Georg Brochmann
År:1946
Type:Drama
Status:Trenger kontroll
Kommentar:Det er forskjell i rollelistene fra 1947 og 1952. Det er mulig at dette stykket ble innspilt på nytt i 1952. Innspillingen(e) er trolig ikke bevart
Varighet:01:20:40
De som er med
Forfatter:Georg Brochmann
Instruktør:Knut Hergel

Abel:Georg Richter
Holmboe:Tore Foss
Hansteen:Folkman Schaanning
Fru Hansteen:Ada Kramm
Møller:Helge Essmar
Boeck:Frank Robert
Görbitz:Harald Schwenzen
Smith:Kolbjørn Buøen (I 1947-rollelistene spilles rollen av David Knudsen)
Thomas:Oscar Egede-Nissen
Christine:Wenche Foss
Ellers medvirker:
Smith:David Knudsen nevnes i annonseringen fra 1947 men ikke 1952???
Piken:Eva Jervell nevnes i annonseringen fra 1947 men ikke 1952???
Denne episoden ble sendt:
Tirsdag 22. januar 1946 kl. 20:15
Torsdag 10. april 1947 kl. 20:30
Mandag 1. september 1952 kl. 22:30
Program: Radioteatret