Fotgjengeren av Ray Bradbury (1968)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Ray Bradbury
Målform:Bokmål
År:1968
Type:Drama
Status:Ferdig
Varighet:00:26:55
Produsert:1967-11-24
Manusnummer:964
Arkivnummer:4786
Reg-nummer:1994/01482
Medium:Analogt
Digitalisering:2007-11-13 av Gudrun Gardsjord
De som er med
Forfatter:Ray Bradbury
Oversatt av:Arild Feldborg
Tilretteleggelse:Arild Feldborg
Instruktør:Kjell Stormoen
Teknisk regi:Leif Andersen
Teknisk regi:Odd Gjøstein Dahle

Leonard Mead:Lothar Lindtner
Bob Stockwell:Pelle Christensen
Radiostemme:Stener Fogge
Denne episoden ble sendt:
Søndag 17. mars 1968 kl. 17:30
Program: Radioteatret
Kilder og referanser:
Dette hørespillet ble innspilt på nytt i 1975
Anmeldelse i Arbeiderbladet dagen etter sending