Pinocchio av Carlo Collodi (1988)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Carlo Collodi
Målform:Bokmål
År:1988
Type:Barnetimen for de minste
Om hørespillet:Barnetime for de minste, skrevet av Carlo Collodi og tilrettelagt og produsert av Jorunn Eseth. Fortalt av Frank Robert. Pinocchios stemme tilhørte Brit Elisabeth Haagensli og musikken var ved Kåre Grøttum.
Status:Trenger kontroll
6 episoder:
De som er med
Forfatter:Carlo Collodi
Tilrettelagt av:Jorunn Eseth
Produsent:Jorunn Eseth
Piano:Kaare Grøttum

Forteller:Frank Robert
Pinocchio:Brit Elisabeth Haagensli (sang)