Toppmøte på høyeste plan av Harry Fett (1969)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel: – Åsgårds æser møter olympens guder
Av:Harry Fett
År:1969
Varighet:00:44:00
Arkivnummer:55364/1
Reg-nummer:1995/00695
Medium:Analogt
De som er med
Forfatter:Harry Fett
Dramatisert av:Mentz Schulerud
Instruktør:Mentz Schulerud
Teknisk regi:Jahn Erik Joveng

Fortelleren:Eilif Armand
Tor:Carsten Byhring
Mars:Frimann Falck Clausen
Loke:Gisle Straume
Odin:Bjarne Andersen
Heimdal:Arne Lie
Hermes:Frank Robert
Zeus:Bjørn Jenseg
Afrodite/Venus:Inger Teien
Frøya:Anita Rummelhoff
Siv:Åsta Voss
Brage:Kåre Wicklund
Idun:Grete Randsborg
Denne episoden ble sendt:
Søndag 30. mars 1969 kl. 21:15
Program: Radioteatret