Djevelens disippel av George Bernhard Shaw (1966)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:George Bernhard Shaw
Nasjonalitet:Irsk
Målform:Bokmål
År:1966
Type:Drama
Varighet:01:31:23
Produsert:1966-03-15
Manusnummer:860
Arkivnummer:4524 + 4525 + 4526
Reg-nummer:1994/00787
Medium:Analogt
Teknisk:Feil på originalbåndet: Brum. Knepp v/80'35
Digitalisering:2007-10-09 av Gudrun Gardsjord
De som er med
Forfatter:George Bernhard Shaw
Oversatt av:Helge Krog
Britisk gjesteinstruktør:Archie Campbell
Teknisk regi:Magne Austbø

Fortelleren:Knut Johansen
Fru Annie Dudgeon, enke etter Timoteus (Timothy) Dudgeon:Ada Kramm
Richard - "Djevelens disippel", hennes eldste sønn:Tor Stokke
Christopher (Christy), hennes yngste sønn:Bjarne Thomsen
Essie, Peter Dudgeons illegitime datter:Wenche Medbøe
William Dudgeon, bror av de avdøde:Oscar Egede-Nissen
Titus Dudgeon, bror av de avdøde:Bernt Erik Larssen
Anthony Anderson, presbyteriansk prest:Sverre Hansen
Judith, hans kone:Liv Ullmann
Hawkins, sakfører:Erling Lindahl
General Burgoyne:Kolbjørn Buøen
Major Swindon:Carsten Winger
Sersjanten:Jack Fjeldstad
Ellers medvirker:
William Nyrén
Henrik Anker Steen
Sissel Ljono
Aud Holmen
Helen Norman
Turid Bertelsen
Lise Koldre
Wenche Winnæss
Denne episoden ble sendt:
Fredag 13. mai 1966 kl. 20:00
Program: Radioteatret