Etterlyst i Sevilla av Lászlo Hámori (1974)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Lászlo Hámori
Målform:Bokmål
År:1974
Type:Barn og ungdom
Status:Trenger kontroll
5 episoder:
De som er med
Forfatter:Lászlo Hámori
Oversatt av:Sonni Holtedahl Andersgaard
Instruktør:Per Christensen
Teknisk regi:Odd Asbjørn Ekseth
Inspisient:Eva Walter
Munnspill:Sigmund Groven

Annonsering:Nils Nordberg
Nyhetsleseren:Per Christensen
Fernando:Ole-Jørgen Nilsen
Pepe:Per Christian Ellefsen
Manuel:Nandor Hamza
Dolores:Astrid Folstad
Gitarist:Leif M Lågeide
Politibetjenten:Stig Egede-Nissen
Lodovico:Arne Lie
Bibliotekaren:Åsta Voss
José Hernández:Sverre Anker Ousdal
Ramon:Øivind Blunck
Lope:Thomas Fasting
Verksmesteren:Rolf Søder
Funksjonæren:Johan Kjelsberg
Moren:Evy Engelsborg
Trykkeren:Torbjørn Halvorsen
Setteren:Jan Hårstad
Direktøren:Jørn Ording
En politikonstabel:Øivind Blunck
En politikonstabel:Mentz Schulerud jr.
Isabella, Pepes mor:Liv Thorsen
Juan, trailersjåfør:Alf Malland
Pietro, fisker:Kjell Kjær
Havnepolitet, en mann:Bjørn Jenseg
Kapteinen på "Ariadnø":Stig Egede-Nissen