Kriminalstafetten av Arild Feldborg m.fl. (1959)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Arild Feldborg m.fl.
Nasjonalitet:Norsk
Målform:Bokmål
År:1959
Type:Krim og spenning
Om hørespillet:Opptaket av dette hørespillet ble ikke tatt vare på, og hørespillet har gått tapt for ettertiden.
6 episoder:
De som er med
Forfatter:Arild Feldborg
Forfatter:Odd Eidem
Forfatter:Waldemar Brøgger
Forfatter:Inger Hagerup
Forfatter:Torolf Elster
Instruktør:Arild Feldborg
Instruktør:Bjørn Bryn
Musikk:Maj Sønstevold
Teknisk regi:Erling Hille

Annonsering:Jan Pande-Rolfsen
Erling Varde:Tore Foss
Alf Brogård:Frank Robert
Anne Ring:Ingerid Vardund
Augusta Thomassen:Kari Diesen
Robert Bonge:Johannes Eckhoff
Dr. Lette:Henrik Anker Steen
Frk. Marthe:Ragnhild Michelsen
Dr. Tveter:Bjarne Bø
Vaktmester Haug:Finn Bernhoft
Carl Jørgen Holm:Thor Hjorth-Jenssen
Elise Lind:Turid Haaland
Per:Ragnar Næss (?)
Erik:Tor Fretheim (?)
Konstabel Mørk:Jan Pande-Rolfsen
Overkonstabelen:Torleif Reiss
Banksjefen:Leif Enger