Fredløs blant de døde av Torolf Elster m.fl. (1957)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Torolf Elster m.fl.
År:1957
Type:Krim og spenning
Om hørespillet:Opptaket av dette hørespillet ble ikke tatt vare på, og hørespillet har gått tapt for ettertiden.
Status:Ikke bevart
7 episoder:
De som er med
Forfatter:Torolf Elster
Forfatter:Odd Eidem
Forfatter:Andre Bjerke
Forfatter:Waldemar Brøgger
Forfatter:Arild Feldborg
Forfatter:Alfhild Hermana Knutsen («Lalli» Knutsen)
Forfatter:Fridtjof Knutsen
Instruktør:Arild Feldborg
Teknisk regi:Paul Skoe
Teknisk regi:Odd Rinnan (???)
Musikken var av:Kjell Krane
Fremført av:Kringkastingsorkesteret
Orkesterledelse:Øivind Bergh

Skuespiller:Else Heiberg
Skuespiller:Tore Foss
Skuespiller:Atle Merton
Skuespiller:Urda Arneberg
Skuespiller:Thorleif Reiss
Skuespiller:Hartvig Kiran
Kilder og referanser:
Dette stykket ble innspilt på nytt i 1987