Gunnel Linde

Her kan du søke etter skuespillere og andre personer i hørespilldatabasen. Klikk her for avansert søk.
Søk i persondatabasen etter:
Søker etter Gunnel Linde og likelydende navn blant 5415 distinkte navn i databasen
Match for: Linde, Gunnel
Antall treff på gitte søk: 4
1973
Den hvite stenen av Gunnel Linde
Forfatter: Gunnel Linde
Dramatisert av: Gunnel Linde
1988
Skriveriveien Bok og Papir av Harald Stoltenberg
"Ertemammaen og kjekspappaen, rosinmammaen og hyssingpappaen": Gunnel Linde (14'35", fra boken "Vov, sa mamma - grr, sa pappa og andre mamma og pappa historier")
Søk i persondatabasen etter:Søkenøyaktighet:
Standard søk. Feilaktige treff kan forekomme ettersom søkealgoritmen forsøker å kompensere for at navn ofte skrives på forskjellige måter.
Søk med Levenshtein-avstand. Et absolutt mål på hvor mange tegn "forskjell" mellom det du søker etter og det som blir vist. Sett søkenøyaktighet til 0 for å søke utelukkende etter eksakte treff. Større verdier gir større slingringsmonn.
Søk med wildcard. Bruk _ for å matche en vilkårlig bokstav. Bruk % for å matche mange vilkårlige bokstaver. [seq] vil matche hvilket som helst av de tre bokstavene s, e og q.
Søk med regex. Dette er søking for eksperter. Les mer om syntaksen her.
Skill mellom store og små bokstaver.