Ompliaden i Gjømtbortgrenda av Amund Schrøder (1952)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Amund Schrøder
År:1952
Type:Barnehørespill
De som er med
Forfatter:Amund Schrøder

Skuespiller:Stig Egede-Nissen
Skuespiller:Alf Sommer
Skuespiller:Einar Vaage
Skuespiller:Halfdan Hegtun
Skuespiller:Hans Jacob Kinge
Skuespiller:Tor Bø
Skuespiller:Pål Bang-Hansen
Skuespiller:Brita Händler
Skuespiller:Håkon Buntz
Denne episoden ble sendt:
Lørdag 16. februar 1952 kl. 18:00
Program: Barnetimen
Kilder og referanser:
Opptaket fra denne versjonen er neppe bevart. Hørespillet ble innspilt på nytt i 1963