Julestue av Ludvig Holberg (1969)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Ludvig Holberg
År:1969
Type:Drama
Varighet:00:34:15
Medium:Analogt
De som er med
Forfatter:Ludvig Holberg
Bearbeidet av:Mentz Schulerud

Jeronimus:Thor Inge Kristiansen
Leonora:Mona Jacobsen
Magdelone:Karen Randers-Pehrson
Pernille:Kirsten Hofseth
Arv:Hallvard Lydvo
Leander:Frode Rasmussen
Skolemesteren:Erling Lindahl
Leanders vert:Erik Hivju
Denne episoden ble sendt:
Torsdag 25. desember 1969 kl. 16:05
Nedkortet versjon? Sendt i et program av Mentz Schulerud: "Fader Holberg om mat og moter og juleskikker"