Mistanken av Kaj Relster (1964)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Kaj Relster
Nasjonalitet:Dansk
Målform:Bokmål
År:1964
Type:Barnehørespill
Produsert:1964-11-03
Manusnummer:270
Arkivnummer:70601
Reg-nummer:1996/00201
Medium:Analogt
Teknisk:Feil på originalbåndet: Svak brum.
Digitalisering:2008-07-29 av Gudrun Gardsjord
De som er med
Forfatter:Kaj Relster
Oversatt av:Babbis Friis Baastad
Instruktør:Magne Bleness
Teknisk regi:Ulf Johannessen

Mor:Gerd Jørgensen
Far:Rolf Søder
Per:Ragnar Næss
Holger:Svein Wickstrøm
Bente:Sissel Ryen
Tyven:Tor Stokke
Werner:Hans Jacob Kinge
Denne episoden ble sendt:
Lørdag 5. desember 1964 kl. 17:30
Program: Barnetimen