Den edle kunst og skaffe seg fiender av Harald Isenstein og Christen Fribert (1949)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Harald Isenstein og Christen Fribert
År:1949
Type:Drama
Varighet:01:06:25
Medium:e/gram 8978
De som er med
Forfatter:Harald Isenstein
Forfatter:Christen Fribert
Oversatt av:Paul Gjesdahl
Instruktør:Gunnar Neels-Hansson

James Whistler, berømt maler:Gunnar Olram
John Ruskin, professor, kjent kunsthistoriker og kritiker:Hans Bille
Oscar Wilde, ung forfatter:Jørn Ording
Lord Huddleston, rettspresident:Einar Vaage
Lister, Ruskins advokat:Ulf Selmer
Parry, Whistlers advokat:Gunnar Neels-Hansson
Edward Brune-Jones, kunstmaler:Carl Struve
William P. Frith, kunstmaler:Folkman Schaaning
Tom Taylor, kritiker:Ingolf Rogde
Sir Coutts Lindsay, kunsthandler:Helge Essmar
Mrs. Mary Hawkins, sositetsdame:Lydia Opøien
Lady Rosemary Dodds, sositetsdame:Tora Neels-Hansson
Johnson, rettsbetjent:Carsten Winger
Thomson, leder av Ruskins arbeiderkunstgruppe:Gisle Straume
Medlemmer av arbeiderkunstgruppen:
Smith:Espen Skjønberg
Pittman:Gunnar Simenstad
Higgins, Whistlers tjener:Leif Enger
Vaskekonen:Turid Haaland
Denne episoden ble sendt:
Torsdag 22. september 1949 kl. 20:45
Program: Radioteatret