Barna ved stasjonen av Edith Nesbit (1950)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Edith Nesbit
Målform:Bokmål
År:1950
Type:Barnehørespill
5 episoder:
De som er med
Forfatter:Edith Nesbit
Til norsk ved:Sonni Holtedahl
Regi:Sonni Holtedahl
Regi:Otto Nes

Skuespiller:Alf Sommer
Skuespiller:Johannes Eckhoff
Skuespiller:Arne Bang-Hansen
Skuespiller:Astrid Sommer
Skuespiller:Eli Skolmen
Skuespiller:Kjersti Godager Høgeness
Skuespiller:Dag Coucheron
Skuespiller:Ragnhild Carelius
Skuespiller:Ragnhild Michelsen
Skuespiller:Bjarne Bø
Skuespiller:Øyvind Øyen
Skuespiller:Tor Bø
Kilder og referanser:
Hørespillet ble også innspilt i 1954, men den versjonen er trolig ikke bevart
Hørespillet ble innspilt på nytt i 1969