Uten dekning av Bjørn Høvik (2005)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Bjørn Høvik
År:2005
Type:Drama
Varighet:00:38:55
Produsert:2005-03-17
Arkivnummer:05-D-00116
Reg-nummer:2005/00179
Medium:DAT
Digitalisering:2007-04-30 av Gudrun Gardsjord
De som er med
Forfatter:Bjørn Høvik
Instruktør:Morten Thomte
Teknisk regi:Tormod Nygaard
Inspisient:Gjertrud Helland
Produsent:Mette Sapiraa

Annonsering:?
Inger Kristoffersen:Birgitte Victoria Svendsen
Karin Monsen:Ingunn Beate Øyen
Liss Werring:Marianne Krogh
Gunnar Veldre:Svein Erik Brodal
Jørgen Bjerve:Anderz Eide
Roffe:Eirik Stigar
Ellers medvirker:
Janneke Flem Jansen
Isak Treekre
Denne episoden ble sendt:
Søndag 11. september 2005 kl. 15:03 på P2
Program: Radioteatret
Ingen reprisesending grunnet valgsendinger
Søndag 30. mars 2008 kl. 15:03 på P2
Program: Radioteatret
Mandag 31. mars 2008 kl. 19:30 på P2
Program: Radioteatret
Søndag 9. oktober 2011 kl. 15:03 på P2
Program: Radioteatret
Mandag 10. oktober 2011 kl. 21:03 på P2
Program: Radioteatret
Kilder og referanser:
Omtale (2005)
Omtale (2005)
Omtale (2008)
Omtale (2011)