Hans frue sekretæren av Waldemar Reichhardt (1941)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Tittel:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Waldemar Reichhardt
År:1941
Type:Drama
Varighet:00:45:00
De som er med
Komedie for kringkasting av:Waldemar Reichhardt
Oversatt av:Egil Hjorth-Jenssen
Innstudering:Egil Hjorth-Jenssen

Albert Müller, ingeniør:Finn Bernhoft
Christine, født Hübner, hans kone:Tore Segelcke
Fru Hübner, hennes mor:Liv Uchermann Selmer
Otto Hilligenfeld, kjøpmann:Oscar Egede-Nissen
Annelise Bergmann, hans forlovede:Wenche Foss
Generaldirektør Taxweiler:Hans Bille
Overingeniør Schmolke:Einar Vaage
Immelmann, faktotum:Martin Linge
Fru Klabottke:Marie Hedemark
Fotografen:Øivind Berne
Fru Kannengiesser:Grace Grung
Onkel Gustav:Alfred Helgeby
Husverten:Øivind Øyen
Denne episoden ble sendt:
Søndag 2. mars 1941 kl. 20:00
Kilde: Norsk programblad, nr. 7, 1941, side 14