Fluene av Jean-Paul Sartre (1985)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Jean-Paul Sartre
Nasjonalitet:Fransk
Målform:Bokmål
År:1985
Type:Drama
Om hørespillet:Nedkortet versjon av Radioteatrets innspilling fra 1963
Status:Redigert versjon
Versjoner:Original versjon
Kommentar:Sartres gjendiktning av det gamle motiv om Orestes som hevner seg på sin fars mordere er blitt et skuespill om det fri menneske: han velger å gjøre sin gjerning og gjør det uten anger. Det er også blitt et skuespill om alle dem som i panikk over sine gjerninger fornekter sin menneskelige frihet og lar seg ødelegge av anger. Denne angeren symboliseres i Sartres versjon av fryktelige fluesvermer, - en omdiktning av den greske tragedies erynnier.
Varighet:00:41:15
Medium:Magn. 62295+62296
De som er med
Forfatter:Jean-Paul Sartre
Oversatt av:Paul Gauguin
Bearbeidet av:Paul Gauguin
Tilrettelagt for radio av:Alice Zimmerman
Tilrettelagt for radio av:Merete Skavlan
Instruktør:Knut Thomassen
Teknisk regi:Jahn Erik Joveng
Musikk av:Gunnar Sønstevold

Annonsering:Erling Drangsholt
Elektra:Liv Strømsted
Orestes:Per Sunderland
Klytaimnestra:Ella Hval
Yppererstepresten:Ola Isene
Aigisthos:Harald Heide Steen
Zeus:Arne Thomas Olsen