Ikke 7, men 70 ganger 7 av Bjørn Hansson (1949)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Bjørn Hansson
Nasjonalitet:Norsk
År:1949
Type:Drama
Varighet:00:41:00
Produsert:Trondheim (?)
De som er med
Forfatter:Bjørn Hansson
Instruktør:Nils-Reinhardt Christensen

Henrik Olsen, lastebilsjåfør:Willie Hoel
Ella, hans kone:Eva Lunde
Hennes far:Finn Bernhoft
Anders, hennes bror:Roy Bjørnstad
Politifullmektigen:Erling Lindahl
Torbjørn:Arne Bang-Hansen
Erik:Kristian Hefte
Politikonstabelen:Adolf Bjerke
Fangevokteren:Øivind Johnssen
Denne episoden ble sendt:
Torsdag 29. september 1949 kl. 20:20
Program: Radioteatret
Søndag 21. mai 1950 kl. 17:50
Program: Radioteatret
Stykket var planlagt sendt, men måtte utgå denne dagen. I stedet ble Ryktesmedane av Lady Gregory sendt.
Kilder og referanser:
Dagen etter sending sto en negativ leseranmeldelse i Arbeiderbladet (1949.09.30)