Tulutta og Makronelle lufter seg av Babbis Friis-Baastad (1957)

Her kan du søke etter hørespill i databasen. Søket er et wildcard-søk hvor _ betyr ett eller annet vilkårlig tegn, og % betyr flere vilkårlige tegn. Du kan lese mer om søkeformatet her.

Søk etter:

Om hørespillet
Tittel:
Av:Babbis Friis-Baastad
År:1957
Type:Barnehørespill
De som er med
Forfatter:Babbis Friis-Baastad
Instruktør:Barthold Halle

Skuespiller:Lalla Carlsen
Skuespiller:Turid Haaland
Skuespiller:Thor Hjorth-Jenssen
Skuespiller:Helge Reiss
Skuespiller:Henrik Anker Steen
Skuespiller:Johannes Eckhoff
Skuespiller:Noralf Teigen
Skuespiller:Per Theodor Haugen
Skuespiller:Asbjørn Thoms
Denne episoden ble sendt:
Lørdag 16. mars 1957 kl. 18:00
Barnetimen
Kilder og referanser:
Annonsering, rolleliste